Επιλέξτε Κατηγορία
Your Cart

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 


Αυτές είναι οι εξής:

·       Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων ή κακής ποιότητας

 

Η περίπτωση κατά την οποία το kalochem.shop σας έστειλε προϊόντα που είχαν πρόβλημα στην ποιότητα του υλικού ή στην συσκευασία.

 

Στην περίπτωση αυτή –αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία –τα προϊόντα θα επιστρέφονται εντός (7) επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και τα έξοδα επιστροφής τους θα βαρύνουν το κατάστημα kalochem.shop.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, στην συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.

Κατόπιν θα γίνεται αξιολόγηση από την εταιρία μας για το εκάστοτε πρόβλημα και σε συνεννόηση με τον πελάτη θα γίνεται :

§  είτε νέα αποστολή άρτιων εμπορευμάτων με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν την εταιρεία.

§  είτε ο πελάτης θα πιστώνεται την αξία των προϊόντων για μελλοντική νέα αγορά εντός 12 μηνών.

Είτε ο πελάτης θα πιστώνεται το ποσό της αγοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει στο έγγραφο που θα υπάρχει στην συσκευασία επιστροφής των προϊόντων.

 

·       Επιστροφή προϊόντων λόγω υπαναχώρησης του πελάτη

Η περίπτωση που για δικό του λόγο ο πελάτης θέλει να επιστρέψει τα προϊόντα στην εταιρία χωρίς να υπάρχει λόγος ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους/υπαιτιότητας της εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή  –αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία –τα προϊόντα θα επιστρέφονται εντός (7) επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και τα έξοδα επιστροφής τους θα βαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, στην συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.

 

Κατόπιν θα γίνεται αξιολόγηση από την εταιρία μας σχετικά με τους λόγους επιστροφής και αφού συμφωνηθεί με τον πελάτη θα εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα για την αξία της παραγγελίας για νέα μελλοντική αγορά εντός 12 μηνών.

 

Σε περίπτωση που το δέμα φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο. Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε αλλαγή, ο πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων.

·       Επιστροφή προϊόντων λόγω λάθους στην παράδοση

 

Η περίπτωση κατά την οποία το kalochem.shop σας έστειλε λάθος προϊόντα και όχι αυτά που παραγγείλατε.

Στην περίπτωση αυτή-αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία- ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα εντός (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και τα έξοδα επιστροφής τους βαρύνουν το κατάστημα
kalochem.shop.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, πλήρη, χωρίς φθορές, στην συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το kalochem.shop έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.
Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, ο πελάτης δικαιούται :

 

§  Είτε να γίνει νέα αποστολή των σωστών προϊόντων με έξοδα της εταιρίας.

§  Είτε ο πελάτης θα πιστώνεται το ποσό της αγοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει στο έγγραφο που θα υπάρχει στην συσκευασία επιστροφής των προϊόντων .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για επιστροφή προϊόντων θα πρέπει πρώτα να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά.

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων


Εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το
kalochem.shop, συσκευάζετε και στέλνετε το δέμα με το προϊόν/τα προϊόντα. Μέσα στο δέμα θα έχετε τοποθετήσει το έγγραφο επιστροφής προϊόντων που υπάρχει στην συσκευασία ,στο οποίο να μας γνωστοποιείτε τον τρόπο που θέλετε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον βέβαια το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής. Σε περίπτωση που το δέμα φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής –όπως αναγράφονται αναλυτικά πιο πάνω και κατά περίπτωση-τα προϊόντα  δε θα γίνονται δεκτά. Θα επιστρέφονται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.


Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας .